Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

PROJEKTY EDUKACYJNE - SZKOŁA W DOBRZELOWIE:

Projekty edukacyjne realizowane w oparciu o środki z WFOŚiGW w Łodzi w Szkole w Dobrzelowie
Dnia 10-09-2018r. Gmina Bełchatów podpisała umowę o dofinansowanie w formie dotacji  z WFOŚiGW w Łodzi  w oparciu o środki pochodzące z Programu Edukacji Ekologicznej na realizację zadania pn. „Raz, dwa, trzy dziś za wodę odpowiedzialności jesteś ty!” realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy   w Dobrzelowie na kwotę 27.184,00 zł. (tj. 90% kosztów całkowitych). Koszt całkowity projektu wyniesie 30.205,00 zł.
Opis projektu:
Pomoce dydaktyczne planowane do zakupienia w ramach realizacji Projektu:
Przenośny zestaw do analizy wody, lornetka 10x50, lornetka Zoom 20-180x100 + statyw, komora Kolkwitza, mikroskop cyfrowy przenośny, mikroskop cyfrowy, czerpak osadu / mułu + drążek teleskopowy, kolby Erlenmeyera 100 ml, probówki, zlewka 100 ml.
Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
 Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi
Celem wycieczki jest zapoznanie z etapami obróbki ścieków oraz rodzajami odpadów i co dzieje się z nimi dalej. Poza powyższym aspektem uczniowie mają wiedzieć w jakim celu buduje się oczyszczalnie ścieków oraz rozumieć konieczność ochrony wód.
Białowieski Park Narodowy (wycieczka 3 dniowa).
Światowe Dziedzictwo Kulturowe UNESCO. Ostatni w Europie fragment lasu pierwotnego. Możliwość pobrania czystej wody  w drobnych ciekach wodnych, jak również pobór próbek z rzeki Leśna zanieczyszczonej silnie  ściekami przemysłowymi i komunalnymi z miasta Hajnówki oraz z rzeki Narewka ściekami z Białowieży. W bliskiej odległości jest możliwość obserwacji siedlisk Natura 2000  (Dolina Górnej Narwi i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi) rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych. Ostoja w Dolinie Górnej Narwi to jedna z najlepiej zachowanych w Polsce dolin rzecznych. Oprócz Bagien Biebrzańskich to jedno z największych mokradeł Europy Środkowej. Bezpośrednia obserwacja i rozpoznawanie ptactwa wodno-błotnego przy użyciu lornetek pozwoli na uwrażliwienie uczniów na to, że ekosystemy wodne są również zależne od organizmów często bezpośrednio niezależnych od zasobów wodnych.
Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:
Warsztaty z umiejętności posługiwania się przenośnym zestawem do analizy wody, niezbędna umiejętność podczas realizacji projektu. Warsztaty prowadzone przez nauczyciela.
Planowane Konkursy:
Drużynowy maraton wiedzy o Białowieskim Parku Narodowym - konkurs wiedzy  dotyczący Białowieskiego Parku Narodowego.
Sposoby oczyszczania wody - konkurs techniczno/plastyczny polegający na stworzeniu schematu procesów oczyszczania wody na podstawie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi.
Artykuły biurowe, papiernicze i eksploatacyjne:
Papier ksero A4 (ryza), brystol A0, markery, kredki pastelowe.
Okres realizacji:  od września 2018 r.  do czerwca 2019 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022