Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

PROJEKTY EDUKACYJNE - SZKOŁA W ŁĘKAWIE:

Projekty edukacyjne realizowane w oparciu o środki z WFOŚiGW w Łodzi w Szkole w Łękawie
Dnia 10-09-2018r. Gmina Bełchatów podpisała umowę o dofinansowanie w formie dotacji  z WFOŚiGW w Łodzi  w oparciu o środki pochodzące z Programu Edukacji Ekologicznej na realizację zadania pn. „Czyste powietrze mamy – zdrowie posiadamy” realizowany w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łękawie na kwotę 26.169,00zł. (tj. 90% kosztów całkowitych). Koszt całkowity projektu wyniesie 29.077,00 zł.
Opis projektu:
Pomoce dydaktyczne planowane do zakupienia w ramach realizacji Projektu:
Zestaw modeli - energie odnawialne (4+2), ekoquiz - czy wiesz, jak dbać o środowisko?, zestaw do badania powietrza w walizce terenowej, puzzle: "Oszczędzaj energię i chroń środowisko", film DVD: Odnawialne źródła energii dla rolnictwa, parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce – DVD, turbina wodna - model na podstawie, hydrocar - jeżdżący model z napędem wodorowym.
Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
 Wycieczka 3-dniowa do Słowińskiego Parku Narodowego:
Celem wycieczki jest uświadomienie uczniom, iż parki krajobrazowe i narodowe stanowią nieodzowny element czystego powietrza o który trzeba dbać.
Pozostałe aspekty to: poznanie fauny i flory, unikatowego  krajobrazu, naturalnych procesów ekologicznych, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego jak i umiejętności korzystania z zasobów przyrody, zwrócenie uwagi na wpływ niekontrolowanego przemysłu na zmiany w środowisku naturalnym. Uczniowie m. in. będą badać i porównywać jakość powietrza panującego w parku narodowym i w Łękawie wykorzystując zakupione walizki terenowe.
Warsztaty terenowe w lesie łagiewnickim w Łodzi z tematem przewodnim powietrze organizowane przez firmę Świat Przygód.
Warsztaty edukacyjne "Misja: czysta emisja" w interaktywnym muzeum w Bełchatowie Giganty Mocy:
Warsztaty kierowane są dla kl I-III, na których dzieci będą wykonywać proste doświadczenia.
Wycieczka 1-dniowa obejmująca trzy punkty zwiedzania:
1. na farmę wiatrową znajdującą się na Górze Kamieńsk w celu poznania uczniów z prącą, budową i eksploatacją turbin wiatrowych,
2. do oczyszczalni ścieków  WOD-KAN w Bełchatowie w celu sprawdzenia w jaki sposób przedsiębiorstwo wpływa na poprawę jakości powietrza oraz minimalizację odczuwalnych odorów, będących konsekwencją pracy urządzeń na oczyszczalni,
3. do zakładu zagospodarowania odpadów FB Serwis w Ruszczynie k. Kamieńska w celu zdobycia informacji o produkcji paliwa alternatywnego, przyczyniającego się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych.
Wycieczka 1-dniowa której celem jest zwiedzanie elektrowni wodnej Jeziorsko w Łyszkowicach oraz zwiedzanie zakładu Geotermia w Uniejowie. Uczniowie zdobędą wiedzę w jaki sposób pozyskuje się energię ze źródeł odnawialnych.
Dwie wycieczki 1-dniowe do Łodzi do Centrum Nauki i Techniki EC1, w którym uczniowie prześledzą proces "od węgla po czyste źródła energii", zdobędą wiedzę o przemianach energetycznych i urządzeniach pracujących w elektrowni oraz sprawdzą, czy energetyka może być ekologiczna.
Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:
Warsztaty - odnawialne źródła energii, Świat Przygód. Tematyka: energia wiatru, energia słońca, energia wody
Warsztaty "Chrońmy klimat", Świat Przygód. Tematyka: problem globalnego ocieplenia, dziura ozonowa, konsekwencje przyrodnicze zmian klimatu, sposoby walki z globalnym ociepleniem, doświadczenie „co się stanie, gdy wzrośnie poziom oceanów".
Warsztaty  "Ochrona powietrza", Świat Przygód Tematyka: powietrze wokół nas, źródła zanieczyszczeń powietrza, problem spalania śmieci w domach, wprowadzenie pojęć: dym, smog, kwaśne deszcze, niska emisja zagrożenia dla naszego zdrowia, sposoby dbania o jakość powietrza, mapy zanieczyszczeń powietrza.
Warsztaty "Od karety do rakiety- o zrównoważonym transporcie ", ODE ŹRÓDŁA. Zajęcia poświęcone problemowi komunikacji, nadmiernego ruchu samochodowego w mieście i wynikających z tego konsekwencji dla środowiska i człowieka. Wspólnie zastanowimy się, jakie środki transportu są najbardziej ekologiczne.
Planowane Konkursy:
"Czyste powietrze mamy - zdrowie posiadamy"
Konkurs recytatorski, którego celem jest napisanie i wyrecytowanie wierszy o tematyce ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza.
"Odnawialne źródła energii"
Konkurs plastyczny polegający na wykonaniu plakatu dowolną techniką o odnawialnych źródłach energii. Celem konkursu będzie kształtowanie świadomości ekologicznej oraz promowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii.
"Powietrze w mojej okolicy"
Konkurs fotograficzny polegający na upowszechnianiu wiedzy o przyrodzie  i  zmianach  w niej zachodzących, propagowanie idei dbałości o środowisko naturalne, zwrócenie uwagi   na   jakość powietrza w naszym otoczeniu, występowanie smogu, promocja młodych talentów.
"Człowiek i środowisko"
Konkurs wiedzy, którego finał będzie przebiegał w formie zabawy opartej na teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Konkurs będzie sprawdzał ogólną wiedzę ekologiczną z naciskiem na zanieczyszczenia powietrza i sposobach zapobiegania im, a także wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi.
Artykuły biurowe, papiernicze i eksploatacyjne:
Toner czarny, toner kolorowy, dyplomy (25szt), karton wizytówkowy, segregatory, papier ksero A4 ryza, papier A3 ryza, koszulki
Okres realizacji:  od września 2018r.  do czerwca 2019r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022