Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

Przebudowa budynku gminnego w Hucie

  • 16-12-2022
„Przebudowa budynku gminnego w Hucie”
 
Cel projektu:
W wyniku realizacji zadania zapotrzebowanie energii brutto zmniejszy się o 794,7 GJ/rok.
Zużycie energii elektrycznej w budynku na potrzeby oświetlenia zmniejszy się o 56,718 MWh.
Wykonanie zadania pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery emitowanych w postaci pyłu, SO2, NOx, CO, CO2.
 
Wartość ogólna projektu:
796 464,00 zł netto

Wysokość dofinansowania ze  środków  pochodzących  z  Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 650 482,00 zł netto w tym:
w formie pożyczki: 195 145,00 zł;
w formie dotacji: 455 337,00 zł.
 
Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022