Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWADACH - UMORZENIE POŻYCZKI:

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy, iż dokonano umorzenia 49,07 % pożyczki nr 604/OW/P/2013 tj. kwoty 25.016,90 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy szesnaście złotych 90/100).

Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty na realizację zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawadach.”
 
Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022