Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWADACH:

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy, iż dokonano umorzenia 43,44 % pożyczki nr 104/GW/P/2016 tj. kwoty 24.864,16 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote 16/100).

Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty na realizację zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawadach.”
 
Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022