Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPODATKOWANIA DOTACJI:

UWAGA: „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – edycja II” realizowany za pośrednictwem Gminy Bełchatów z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi     
 
Informacja dotycząca podatku !
 
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacji wypłacanych mieszkańcom Gminy Bełchatów w ramach realizacji projektu „PONE - edycja II”, informujemy, jak poniżej:
Przychód mieszkańca z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Gminy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.), zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
    Gmina nie ma obowiązku sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodu z ww. tytułu (PIT-8C) i przekazania jej w określonym terminie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, ze względu na to, że w omówionym przypadku mamy do czynienia z dofinansowaniem udzielonym w formie dotacji z budżetu Gminy, tj. z przychodem zwolnionym z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na Gminie nie ciąży obowiązek dotyczący wystawiania deklaracji PIT-8C.
 
Pełna treść interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022