Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

„Zakup i montaż pojemników półpodziemnych”

Zadanie pn.:
„Zakup i montaż pojemników półpodziemnych” w ramach zadania „Przebudowa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów”
 

zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi.
 
Cel projektu:
Usprawnienie systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Bełchatów.
Wartość ogólna projektu:
228 862,41 zł

Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w formie umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy  nr 619/GW/P/2015 z dnia 23-11-2015r.: 111 276,00 zł
 
Opis projektu:
Zadanie polegające na zakupie i montażu pojemników półpodziemnych usprawni system segregacji odpadów. Komplet składający się
z pojemników wygląda następująco:
Studnia nr I:
Komplet składający się z:
- 2 pojemników x ok. 5 m3- opakowania z tworzyw sztucznych i metale,
- 4 pojemników x ok. 2 m3 - odpady biodegradowalne.
Studnia nr II:
Komplet składający się z:
- 1 pojemnika o pojemności ok. 5 m3 – odpady zmieszane (koszt niekwalifikowany),
- 1 pojemnika o pojemności ok. 5 m3 - opakowania z papieru i tektury,
- 1 pojemnika dzielonego o pojemności ok. 2,5 m3 – opakowania z papieru i tektury,
- 1 pojemnika dzielony o pojemności ok. 2,5 m3 – odzież i tekstylia,
- 1 pojemnika dzielonego o pojemności ok. 1,6 m3 - opakowania ze szkła kolorowego,
- 1 pojemnika dzielonego o pojemności ok. 1,6 m3 - opakowania ze szkła białego,
- 1 pojemnika dzielonego o pojemności ok. 1,6 m3 – butelki typu pet.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022