Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja VI; etap II

  • 18-03-2024
Zadanie pn.:
„Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja VI; etap II” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi.
 
Cel projektu:
Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych w wyniku likwidacji szamb i nielegalnego odprowadzania nieczystości do przydrożnych rowów.
 
Wartość ogólna projektu: 827 200,00 zł
 
Wysokość dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji: 274 720,00 zł
 
Opis projektu:
 
Realizacja zadania polegająca na wykonaniu podłączeń kanalizacyjnych, ma na  celu stworzenie efektywnego systemu odprowadzania ścieków, poprzez podłączenie jak największej liczby nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Liczba podłączeń kanalizacyjnych planowanych do wykonania to 75 sztuk (229 RLM).  Efektem tych działań będzie poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
 
Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi  www.zainwestujwekologie.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022