Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO pn. "ZIELONA KRAINA - UCZY I BAWI” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. WŁADYSŁAWA SZEFERA W JANOWIE:

Dnia 25-09-2019r. została ukończona inwestycja dot.  zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielona Kraina - uczy i bawi” przy Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Janowie.

Koszt całkowity projektu wyniósł 57 300,00zł, natomiast kwota dotacji, która powinna wpłynąć na konto gminy do dnia 30-11-2019r.  powinna  wynieść do 49 800,00zł. (tj. 86,91% kosztów całkowitych). Wkład własny Gminy Bełchatów wyniósł 7.500,00zł
 
Okres realizacji:  od stycznia 2019r.  do września 2019r.

Więcej szczegółowych informcji dostepnych w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022