Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KORCZEW:

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy, iż dokonano umorzenia 48,86 % pożyczki nr 439/GW/P/2015 tj. kwoty 5.243,00 (słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 00/100 ).
Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty na realizację zadania pn.:
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Korczew”

Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022