Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

Umorzenie pożyczki dla zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady":

Umorzenie pożyczki dla zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady":

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów:

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BEŁCHATÓW:

Cel projektu:
unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 32 posesji, które będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.
czytaj dalej

"WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA OBSZARZE GMINY BEŁCHATÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI - EDYCJA II":

Cel projektu: poprawa jakości powietrza na terenie gminy Bełchatów
Główną przyczyną powstawania niskiej emisji, jest przede wszystkim spalanie w piecach i kotłach paliw stałych: złej jakości węgla, koksu i drewna, a zwłaszcza odpadów, co powoduje niekorzystny wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców Gminy Bełchatów z tytułu przekroczenia standardów jakości powietrza.
czytaj dalej

UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO pn. "ZIELONA KRAINA - UCZY I BAWI” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. WŁADYSŁAWA SZEFERA W JANOWIE:

Dnia 25-09-2019r. została ukończona inwestycja dot.  zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielona Kraina - uczy i bawi” przy Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Janowie.
czytaj dalej

UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO pn. "ZIELONA KRAINA - UCZY I BAWI” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. WŁADYSŁAWA SZEFERA W JANOWIE:

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPODATKOWANIA DOTACJI:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W LUDWIKOWIE I NOWYM ŚWIECIE – ETAP III:

1 2 3