Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPODATKOWANIA DOTACJI:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W LUDWIKOWIE I NOWYM ŚWIECIE – ETAP III:

PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWADACH:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWADACH - UMORZENIE POŻYCZKI:

WYKONANIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO W ROKU 2018:

ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST:

PROJEKTY EDUKACYJNE - GMINNE PRZEDSZKOLE W DOMIECHOWICACH:

Projekty edukacyjne realizowane w oparciu o środki z WFOŚiGW w Łodzi w Gminnym Przedszkolu w Domiechowicach
czytaj dalej

PROJEKTY EDUKACYJNE - SZKOŁA W ŁĘKAWIE:

Projekty edukacyjne realizowane w oparciu o środki z WFOŚiGW w Łodzi w Szkole w Łękawie
czytaj dalej

PROJEKTY EDUKACYJNE - SZKOŁA W KURNOSIE DRUGIM:

Projekty edukacyjne realizowane w oparciu o środki z WFOŚiGW w Łodzi w Szkole w Kurnosie Drugim
czytaj dalej

PROJEKTY EDUKACYJNE - SZKOŁA W DOBRZELOWIE:

Projekty edukacyjne realizowane w oparciu o środki z WFOŚiGW w Łodzi w Szkole w Dobrzelowie
czytaj dalej
1 2 3 4