Logo: BIP

WFOŚiGW w Łodzi

PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWADACH:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWADACH - UMORZENIE POŻYCZKI:

WYKONANIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO W ROKU 2018:

ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST:

PROJEKTY EDUKACYJNE - GMINNE PRZEDSZKOLE W DOMIECHOWICACH:

Projekty edukacyjne realizowane w oparciu o środki z WFOŚiGW w Łodzi w Gminnym Przedszkolu w Domiechowicach
czytaj dalej

PROJEKTY EDUKACYJNE - SZKOŁA W ŁĘKAWIE:

Projekty edukacyjne realizowane w oparciu o środki z WFOŚiGW w Łodzi w Szkole w Łękawie
czytaj dalej

PROJEKTY EDUKACYJNE - SZKOŁA W KURNOSIE DRUGIM:

Projekty edukacyjne realizowane w oparciu o środki z WFOŚiGW w Łodzi w Szkole w Kurnosie Drugim
czytaj dalej

PROJEKTY EDUKACYJNE - SZKOŁA W DOBRZELOWIE:

Projekty edukacyjne realizowane w oparciu o środki z WFOŚiGW w Łodzi w Szkole w Dobrzelowie
czytaj dalej

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA OBSZARZE GMINY BEŁCHATÓW:

Wymiana źródeł ciepła na obszarze Gminy Bełchatów realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”
czytaj dalej

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KORCZEW:

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy, iż dokonano umorzenia 48,86 % pożyczki nr 439/GW/P/2015 tj. kwoty 5.243,00 (słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 00/100 ).
czytaj dalej
1 2 3