Logo: BIP

Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Ławach

UTWORZENIE WIEJSKIEGO CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAWACH:

Projekt pn. „Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Ławach”
realizowany w ramach projektu grantowego – przedsięwzięcie: Budowa,
przebudowa, remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż w dniu 25.10.2018 roku została podpisana
z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” umowa o powierzenie grantu na realizację Projektu pn.: „Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Ławach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest: Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Ławach.
Okres realizacji projektu został zaplanowany na: 25.10.2018 r. - 31.12.2018 r.
Wartość projektu to 46 980,00 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 46 980,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022