Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bełchatów

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW:

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bełchatów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Gmina Bełchatów realizuje Projekt pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bełchatów” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków.
Głównym celem projektu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych poprzez realizację przedsięwzięć ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstanie zjawiska tzw. Niskiej emisji oraz emisję gazów cieplarnianych.
Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
  • poprawa efektywności energetycznej 4 budynków użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 1 248 413,31 kWh/rok,
  • poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 575,66 ton równoważnika CO2 rocznie.
Niniejszy projekt obejmuje głęboką termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Bełchatów:
1. Budynek OSP Niedyszyna.
2. Budynek Dom Ludowy w Łękawie (siedziba OSP Łękawa).
3. Budynek OSP Ludwików.
4. Budynek zaplecza sportowego w Postękalicach.
Okres realizacji projektu został zaplanowany na: 10.01.2018 r. - 31.12.2020 r.
Wartość projektu to 2 866 020,21 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 848.591,69 zł.

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
NIP: 769-205-43-68
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022