Logo: BIP

Edukacja przyszłości

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w SP Kurnos Drugi w dniu 30 stycznia 2019 roku zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w SP Kurnos Drugi w dniu 1 lutego 2019 roku zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.
Zajęcia z terapii pedagogicznej w SP Kurnos Drugi w dniach 4 i 8 luty 2019 roku zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki  w SP Kurnos Drugi w dniach 5 luty 2019 roku zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.
W związku z nieobecnością nauczyciela zostają odwołane zajęcia rozwijające biologiczno-geograficzne w terminie od 25.02.2019 do 26.02.2019 r.
W związku z nieobecnością nauczycieli w terminie 28.02.2019 r zostają odwołane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki KL. I, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne KL. III-IV, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki KL. VIIIa.
 
W związku z nieobecnością nauczycieli w terminie od 25.02.2019 do 26.02.2019 r. zostają odwołane nw. zajęcia:
 
wyr. 2 -letnie
Va i b
1
matematyka
poniedziałek
14:00
wyr. 2 -letnie
VII
1
matematyka
poniedziałek
14:50
koło 2- letnie
Va
1
matematyka
wtorek
13:10
koło 2- letnie
Vb
1
matematyka
wtorek
14:00
koło 2- letnie
VI
1
matematyka
poniedziałek
13:10
 
2- letnie
I-III
1
Logopedia
poniedziałek
11:30
2- letnie
I-III
1
Logopedia
poniedziałek
12:20
2- letnie
I-III
1
Logopedia
wtorek
12:20
2- letnie
I-III
1
Logopedia
wtorek
13:10
 
W związku z nieobecnością nauczycieli zostają odwołane zajęcia:
- w terminie 4.03.2019 r. dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Kl. VIIIa
- w terminie 7.03.2019 r. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki KL. I, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne KL. III-IV.
 
W związku z nieobecnością nauczyciela w terminie 05.03.2019 r. - 19.03.2019 r. r zostają odwołane zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne w SP Domiechowice.
W związku z nieobecnością nauczyciela w terminie od 11.03.2019 do 19.03.2019 r. zostają odwołane zajęcia z logopedii klasy I - III.
W związku z nieobecnością nauczyciela w terminie 27.03.2019 r. r zostają odwołane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego klasa V a i b w SP Domiechowice.
W związku z nieobecnością nauczyciela w terminie 27.03.2019 r. r zostają odwołane zajęcia - Koło z przedsiębiorczości klasa V a i bw SP Domiechowice.
W związku z nieobecnością nauczyciela w SP Kurnos Drugi w terminie:
 • 1.04.2019 zostają odwołane zajęcia z języka polskiego dla klasy VIIIb,
 • 2.04.2019 zostają odwołane zajęcia z języka polskiego dla klasy V a i b.
W dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 roku zostają odwołane wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu "Edukacja przyszłości" w SP Kurnos Drugi.
Szkoła Podstawowa w Domiechowicach informuje, iż w związku z trwającym strajkiem zostają odwołane zajęcia realizowane w ramach projektu pn. "Edukacja przyszłości" od 8 kwietnia 2019 r. do dnia zawieszenia strajku.
W związku z nieobecnością nauczyciela w SP Kurnos Drugi w terminie 16 maja 2019 roku zostają odwołane zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki kl. I oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne o godz. 13.05
 
Zmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie. Szczegóły w załącznikach.

Rok szkolny 2019/2020
Z dniem 30 sierpnia 2019 r. Gmina Bełchatów ogłasza:
Gmina Bełchatów ogłasza

rekrutację uczennic i uczniów Szkół Podstawowych 

im. Marii Kownackiej w Domiechowicach oraz im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim

do udziału w projekcie
 
„Edukacja przyszłości”
1.10.2018 – 30.06.2020
 
Zgłoszenia przyjmowane będą na następujące zajęcia:
 • koła zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji kluczowych:
W Szkole Podstawowej w Domiechowicach:
 
* koło z języka angielskiego dla klas I - 6 miejsc,
* zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas I - 6 miejsc,
* koło z zajęć biologiczno-geograficznych dla klas V- 6 miejsc,
* zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze fizyczno-chemiczne dla klas VIII - 6 miejsc,
 
W Szkole Podstawowej w Kurnosie Drugim:
 
* koło z języka angielskiego dla klas I - 6 miejsc,
* zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas I - 6 miejsc,
 
Uczennicom i uczniom zapewniony zostanie dodatkowy transport do domu.
 
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą w szkołach
w okresie 2-6.09.2019 r.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Bliższe informacje można uzyskać w szkołach lub Biurze Projektu.
 
W związku z nieobecnością nauczyciela w SP Kurnos Drugi w dniu 16 września 2019 roku zostają odwołane zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapia pedagogiczna.
------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z czasową nieobecnością nauczycieli zostają odwołane zajęcia w dniach:
 • 9.10.2019 -  Matematyka Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 2 –letnie kl. V a i b oraz Kompetencje cyfrowe Koło 2 – letnie Kl. V a i b
 • 10.10.2019 – Matematyka Koło 2 –letnie kl. VII-VIII
 • 11.10.2019 – Matematyka Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 2 –letnie kl. IV, Kompetencje cyfrowe Koło 2 – letnie Kl. VIb, oraz Język angielski Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  2 –letnie kl. VIb
 • 14.10.2019, 31.10.2019 i 12.11.2019 – odwołane są wszystkie zajęcia.
 • 15.10.2019 - Język angielski  Koło 2 –letnie kl. Via oraz Język angielski Koło 2 –letnie kl. VIII
--------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z nieobecnością nauczyciela w SP Kurnos Drugi w dniach 15.10.2019 r. - 10.11.2019 r. zostają odwołane zajęcia biologiczno-geograficzne.
W związku z nieobecnością nauczyciela w SP Kurnos Drugi w terminie 30.10.2019 roku zostają odwołane Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z Matematyka 1–roczne kl. I i 2 –letnie kl. VIa i b oraz Matematyka Koło 2 –letnie kl Va.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Zmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie „Edukacja przyszłości” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok szkolny 2019/2020:
Nr projektu:
RPLD.11.01.02-10-0009/18
Nazwa Beneficjenta:
Gmina Bełchatów
Miejsce udzielania wsparcia:
Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim, 97-400 Bełchatów, Kurnos Drugi 175
 
Założona data zajęć w szczegółowym harmonogramie udzielania wsparcia
Rodzaj zajęć i klasa
Założona godzina zajęć w szczegółowym harmonogramie udzielania wsparcia
Data zajęć po zmianie
Godzina odbywania się zajęć po zmianie
19.11.2019r.
Koło języka angielskiego
Kl. IIIa
 
11.45-12.30
26.11.2019r.
12.35-13.20
SP w Kurnosie  Drugim, informuje, iż w związku z nieobecnością nauczyciela w  w terminie 6 luty 2020 roku zostają odwołane zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego dla Kl. Vab i Kl. VIII.
 
SP w Kurnosie  Drugim, informuje, iż w związku z nieobecnością nauczycieli zostają odwołane zajęcia:
 • w terminie od 5 do 11 lutego 2020 - zajęcia z logopedii
 • w terminie 11 luty 2020 - zajęcia rozwijające biologiczno-geograficzne
 • w terminie od 10 do 12 lutego 2020 - zajęcia z terapii pedagogicznej
 • w terminie 12 luty 2020 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego
 • w terminie 10 luty 2020 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • w terminie od 19 do 28 lutego - zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości.
 • w terminie od 11 do 14 lutego 2020 - zajęcia z Kompetencji cyfrowych: Koło 2 – letnie, kl. V a i b, Kl. VIa
 • w terminie 13 luty 2020 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Kl. V a i b, Kl. VIII
 • w terminie od 11 do 14 lutego 2020 - Matematyka: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 2 –letnie kl. V a i b, Koło 2 –letnie kl. VII-VIII, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 2 –letnie kl. IV.
------------------------------------------------------------------------------------
SP w Domiechowicach informuje, iż w związku z nieobecnością nauczyciela zostają odwołane zajęcia Koło biologiczno-geograficzne w dniu 17 lutego 2020 r.
Nr projektu:
RPLD.11.01.02-10-0009/18
Nazwa Beneficjenta:
Gmina Bełchatów
Miejsce udzielania wsparcia:
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Domiechowicach, 97-400 Bełchatów,  ul. Grabowa 80
 
Założona data zajęć w szczegółowym harmonogramie udzielania wsparcia
Rodzaj zajęć i klasa
Założona godzina zajęć w szczegółowym harmonogramie udzielania wsparcia
Data zajęć po zmianie
Godzina odbywania się zajęć po zmianie
17.02.2020
Koło biologiczno-geograficzne
13.50-14.35
02.03.2020
14.40-15.25
------------------------------------------------------------------------------------
SP w Kurnosie  Drugim informuje, iż w związku z nieobecnością nauczyciela zostają odwołane zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości w terminie od 20 do 21 lutego 2020 r.
 
W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce Gmina Bełchatów, informuje o odwołanych zajęciach w Szkole Podstawowej w Kurnosie Drugim i Domiechowicach realizowanych w ramach projektu pn. „Edukacja przyszłości” w okresie od 12.03.2020 r do odwołania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022