Logo: BIP

Edukacja przyszłości

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALFONSA BRANDTA W KURNOSIE DRUGIM:

Gmina Bełchatów ogłasza
rekrutację uzupełniającą dla uczennic i uczniów
Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim
do udziału w projekcie
 
„Edukacja przyszłości”
1.10.2018 – 30.06.2020
Zgłoszenia przyjmowane będą na następujące zajęcia:
  • koła zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji kluczowych:
* koło z języka angielskiego dla klas IV – 2 miejsca,
* zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klas VI - 1 miejsce,
* koło z matematyki dla klas V - 1 miejsce,
* zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas IV - 2 miejsca,
* koło z przedsiębiorczości dla klas VI - 1 miejsce,
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów
    z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK
* koło z informatyki dla klas III - 1 miejsce,
* koło z informatyki dla klas IV - 2 miejsca,
* koło z informatyki dla klas V - 1 miejsce,
  • dodatkowe zajęcia w ramach kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami i młodszymi z wykorzystaniem zakupionego doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt
    do rozpoznawania potrzeb i możliwości oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii:
* terapia logopedyczna - 1 miejsce,
* terapia pedagogiczna – 1 miejsce,
* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 1 miejsce.
Uczennicom i uczniom zapewniony zostanie dodatkowy transport do domu.
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą w szkołach
w okresie 17-24.09.2019 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Bliższe informacje można uzyskać w szkołach lub Biurze Projektu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022