Logo: BIP

Edukacja przyszłości

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W SP KURNOS DRUGI:

Gmina Bełchatów ogłasza
rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca
w Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim
w ramach projektu
„Edukacja przyszłości”
1.10.2018 – 30.06.2020
Zgłoszenia przyjmowane będą na następujące zajęcia:
  • koła zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji kluczowych:
* koło z języka angielskiego dla klas VI – 1 miejsce,
* koło z języka angielskiego dla klas VIII – 1 miejsce,
* koło z przedsiębiorczości dla klas III - 1 miejsce,
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów
    z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK
* koło z informatyki dla klas III - 1 miejsce,
 
Uczennicom i uczniom zapewniany jest dodatkowy transport do domu.
 
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w szkole w okresie 4-11.02.2020 r.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Bliższe informacje można uzyskać w szkołach lub Biurze Projektu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022