Logo: BIP

Studium

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BEŁCHATÓW:

UCHWAŁA NR XXXVIII/366/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełchatów w załączeniu:

Załączniki