Logo: BIP

Ochrona danych ososbowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Inspektor Ochrony Danych 
w Urzędzie Gminy Bełchatów

Sławomir Kuśmierek
e-mail: e-mail

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Szanowni Państwo,
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
 1. Zbierając i przetwarzając Państwa dane ich Administratorem jest Gmina Bełchatów reprezentowana przez Wójta Gminy, 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 13 zwana dalej Urzędem.
 2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie - 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 13, pokój nr 6, e-mail: e-mail, tel.: /44/ 632-66-39 wew. 49.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań Urzędu.
 4. Podstawą prawną Państwa danych osobowych może być obowiązek prawny podania danych lub Państwa zgoda.
 5. Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody jest ona dobrowolna, jednak niewyrażenie jej może spowodować niemożność zrealizowania celu dla którego jest wyrażona.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do realizacji celu dla którego zostały zebrane.
 7. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Urzędu.
 8. Zebrane dane mogą być udostępniane przedstawicielom innych instytucji publicznych w ramach prowadzonych postępowań.
 9. Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, może być ona w każdej chwili cofnięta poprzez powiadomienie o tym Inspektora Ochrony Danych Osobowych pisemnie lub drogą e-mailową, jednak jej cofnięcie może spowodować niemożność realizacji celu dla którego została wyrażona.
 10. Przysługują Państwu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych praw.
 11. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Urząd Gminy Bełchatów, tel. +48(44)632-52-11, e-mail

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022