Logo: BIP

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO UŻYCZENIA:

Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, będącej własnością Gminy Bełchatów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid. 92/1, 92/9, 92/10, 92/11, 92/30, 92/32, obręb 01 Miasta Bełchatowa, stanowiącej boisko wielofunkcyjne.
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat:

Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat, położonej w obrębie 38 Zawadów Kolonia, gmina Bełchatów.
 
czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki o numerach ewid.: 47/6 oraz 47/3, położonych w obrębie geodezyjnym Kałduny, gminie Bełchatów; 98/11, 98/12, 98/14 oraz 98/15, położone w obrębie geodezyjnym Kurnos II, gminie Bełchatów.
Szczegóły w załącznikach.
czytaj dalej