Logo: BIP

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych

  • 10-10-2022
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Bełchatów. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w obrębie 10 Janów.
Szczegółowy wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży znajduje się w załączniku.
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  • 24-06-2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  • 24-03-2022
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 189 ze zm.) Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Bełchatów.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączniku.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 6 maja 2022 roku.
Do ceny netto osiągniętej w przetargu na sprzedaż ww nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiąującymi przepisami ustawy.
Termin, miejsce oraz szczegółowe warunki sprzedaży zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.
 
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu socjalnego lokalu

  • 28-01-2022
Zgodnie z art. 35 ust.  1  i 2 ustawy z dnia 21  sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  1899 z późn. zm.), Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do najmu socjalnego lokalu. Wykaz dostępny jest w załączniku.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O WYKAZIE:

Zgodnie z art. 35 ust.  1  i 2 ustawy z dnia 21  sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  1990 ze zm.), Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży/najmu socjalnego
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BEŁCHATÓW

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza:
1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 05 Dobrzelów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  numerem działki 93/1 o pow. 0,0848 ha.
2. Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 13 Kałduny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem działek:  3/50 o pow. 0,1317ha, 3/51 o pow. 0,1108ha, 3/52 o pow. 0,0968 ha, 3/53 o pow. 0,1446ha, 3/54 o pow. 0,1133ha, 3/55 o pow. 0,0933 ha, 3/56 o pow. 0,0935ha, 3/57 o pow. 0,1000ha, 3/58 o pow. 0,1000ha, 3/59 o pow. 0,1001 ha. Szczegóły w załącznikach.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O WYKAZIE:

Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej niezabudowaną działkę  nr ewid. 93/1 o pow. 0,0848 ha,  położoną w obrębie 05 Dobrzelów, gmina Bełchatów.  Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kałduny, gmina Bełchatów:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bełchatów.
Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w obrębie 13 Kałduny, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr nr  3/50 o pow. 0,1317ha, 3/51 o pow. 0,1108ha, 3/52 o pow. 0,0968 ha, 3/53 o pow. 0,1446ha 3/54 o pow. 0,1133ha, 3/55 o pow. 0,0933 ha, 3/56 o pow. 0,0935ha, 3/57 o pow. 0,1000ha, 3/58 o pow. 0,1000ha, 3/59 o pow. 0,1001 ha. Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu:

Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej część powierzchni działek o nr ewid.: 92/1, 92/9, 92/10, 92/11, 92/30, 92/32, obręb 01 Miasta Bełchatowa zajętej pod boisko wielofunkcyjne.
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej działki o nr ewid. 354, 355, 356, obręb Janów, gmina Bełchatów.
czytaj dalej
1 2 3 4