Logo: BIP

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid.  98/15, obręb Kurnos II,
 
Działka: mapa
 
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących:
- działki o nr ewid. 98/12 oraz 98/15, obręb Kurnos II,
- działki o nr ewid. 47/3 oraz 47/6, obręb Kałduny.
 
Szczegóły w załącznikach.
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących działki o nr ewid. 354, 355 oraz 356, obręb Janów, gmina Bełchatów.
czytaj dalej

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - OBRĘB 28 PODWODY KOLONIA:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełchatów, oznaczonej w ewidencji jako działka o nr ewid. 212/4, obręb 28 Podwody Kolonia, gmina Bełchatów z przeznaczeniem na cele rolne.
czytaj dalej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA:

Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej ewidencyjnie numerem 212/4, położonej w obrębie Podwody Kolonia, gminie Bełchatów, stanowiącej własność Gminy Bełchatów.
czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki o nr ewid.: 41/1 oraz 42, położonej w obrębie geodezyjnym Janina -Michałów, gminie Bełchatów.
Szczegóły w załącznikach.
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Wójt Gminy Bełchatów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Bełchatów.

Załączniki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Załączniki

1 2 3 4