Logo: BIP

Rolnictwo

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW:

W związku z niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – grad, który wystąpił w dniu 22.06.2021 r. na terenie Gminy Bełchatów w czterech Sołectwach tj.: Wola Kruszyńska, Podwody Kolonia, Podwody i Wola Mikorska, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych do Urzędu Gminy Bełchatów w terminie: od 05.07.2021 r. do 09.07.2021 r.
Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów: www.ugbelchatow.pl oraz w Urzędzie Gminy Bełchatów (pokój nr 32) oraz na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce Gospodarka / Rolnictwo / Szkody w gospodarstwach rolnych / https://www.lodzkie.eu/page/5718,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2020-r.html
W celu udokumentowania powierzchni upraw rolnych należy załączyć wydruk wniosku złożonego w ARiMR o przyznanie dopłat bezpośrednich na rok 2021.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Bełchatów (pokój nr 32) – nr telefonu 44 632-65-68, wew. 31.
Wymagane dokumenty do wniosku rolnika:
- wniosek o szacowanie szkód przez komisję,
- oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,
- oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach,
- kserokopia/wydruk wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2021 rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022