Logo: BIP

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławy”:

Celem inwestycji jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:
  1. Długość wybudowanego  kolektora sanitarnego -  920 mb
  2. Długość wybudowanego rurociągu tłocznego -  1300 mb
Istotą przedmiotowego projektu jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ławy mającą na celu poprawę warunków infrastrukturalnych koniecznych dla zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno–gospodarczego terenu objętego inwestycją.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu  1 850 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 500 000,00 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022