Logo: BIP

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101263E Wola Mikorska - Emilin”

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 101263E Wola Mikorska - Emilin w granicach pasa drogowego o łącznej długości 999,0 m, obejmująca wykonanie:
  • wykonanie poszerzenia i wzmocnienia jezdni bitumicznej do szerokości 4,5 m
    z mijanką szerokości 5,0 m (jezdnia jednopasowa dwukierunkowa),
  • wykonanie poboczy obustronnych tłuczniowych szerokości 0,75m,
  • remont dwóch przepustów.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu  466 474,44 zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 255 004,44 zł.
Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego 211 470,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022