Logo: BIP

Konsultacje z mieszkańcami

POBIERZ ANKIETĘ:

Wypełnioną ankietę konsultacyjną można składać w miejscach ich udostępnienia bądź przesłać elektronicznie (skan) na adres e-mailowy: konsultacje[małpka]ugbelchatow.pl (najpóźniej do 18 października 2021 r.) lub pocztą na adres siedziby Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów (najpóźniej do 18 października 2021r. liczy się data wpływu do Urzędu).