Logo: BIP

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY

Informacja na temat dofinansowań na zakup i montaż urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń

  • 01-08-2022
Wójt Gminy Bełchatów, informuje iż Komisja Oceny Wniosków ds. dofinansowania urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń zakończyła już prace związane z analizą i weryfikacją złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bełchatów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Bełchatów na rok 2022.
W przeprowadzonym w dniach 12-14 lipca br. naborze złożono łącznie 326 wniosków na łączną kwotę 3 327 500,00 zł. W wyniku dokonanej weryfikacji pozytywnie rozpatrzono 233 na łączną kwotę 2 495 000,00 zł. Osoby, które przeszły pozytywnie weryfikację wniosków otrzymają potwierdzenie sms-em.
 
Obecnie rozpoczął się proces przygotowania umów dla wszystkich zakwalifikowanych do dofinansowania. Każdy mieszkaniec zostanie indywidualnie poinformowany o przygotowanej umowie i zaproszone na podpisanie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022