Logo: BIP

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY

Dodatkowy nabór na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

  • 25-08-2023
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW
na udzielenie dotacji na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów na 2023 r.
W związku z faktem, że zwolniły się 4 miejsca na udzielenie dotacji na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów na 2023 r., Wójt Gminy Bełchatów stosownie do zapisów Regulaminu przyjętego Uchwałą nr LX/554/2023 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów informuje, że zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający.
Wypełniony wniosek w formie papierowej wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami będzie można składać w pokoju nr 31 (I piętro) od 30.08.2023 r. do 31.08.2023 r.w godzinach 7.30 do 15.00.
 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Bełchatów, w miarę posiadanych środków finansowych. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania.
Termin zakończenia realizacji zadania dla wszystkich wniosków kończy się z dniem 15 listopada 2023 roku, tj. do dnia 15 listopada 2023 r. należy złożyć do Urzędu Gminy Bełchatów  wniosek o płatność wraz z wszystkimi załącznikami.
 
Regulamin udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.ugbelchatow.pl (w zakładce dotacja z budżetu gminy http://www.ugbelchatow.pl/PL/3274/1595/W_czwartek__20_lipca__rusza_nabor_wnioskow_na_dofinansowanie_budowy_przydomowych_oczyszczalni_sciekow/k/ ). Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, tel. 44 635-65-68 wew. 31
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022