News box

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Bełchatów:

  • 26-08-2020

Rada Gminy Bełchatów udzieliła Wójtowi Gminy Bełchatów, Konradowi Kocowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa sesja absolutoryjna odbyła się później niż zazwyczaj. W ustawowym terminie, czyli pod koniec maja opublikowany został Raport o Stanie Gminy Bełchatów za 2019 rok. Dyskusja nad raportem poprzedziła głosowania nad wotum zaufania.

Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, zwrócił szczególną uwagę na finanse gminy w 2019 roku.
- Pamiętamy wszyscy wiosnę 2019 roku, gdy okazało się, że zapisy budżetu przygotowanego przez naszych poprzedników opierały się na nieprawdziwych danych, a sam budżet był przez to awykonalny i trzeba było go urealnić – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - Kosztowało to wiele pracy, trzeba było podjąć bardzo dużo trudnych decyzji, ale udało nam się przygotować budżet, w ramach którego nie tylko zrealizowaliśmy wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji, ale również udało nam się wypracować nadwyżkę operacyjną w kwocie ponad 4 mln zł. Co bardzo ważne, po raz pierwszy od 2011 roku, Gminie Bełchatów udało się zamknąć rok z dodatnim wynikiem budżetu.
 
Za udzieleniem Wójtowi wotum zaufania głosowało dziewięcioro radnych, troje było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało dziewięcioro radnych, przeciwko były dwie osoby, dwie wstrzymały się od głosu. Radni zatwierdzili także sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bełchatów za 2019 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów, Krzysztof Polak, pogratulował Wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium. Z kolei Konrad Koc dziękował radnym, którzy poparli jego działania.

- Rok 2019 był szczególny, bardzo trudny. Dziękuję radnym za to, że docenili ogrom pracy, wykonanej w tym czasie przez służby finansowe gminy i przez wójta. Ale dziękuję też radnym za pracę, którą sami w tym czasie wykonali i za to, że nie bali się podejmować trudnych decyzji - podkreśla Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją