News box

Nowy zbiornik na wodę pitną w Ławach już gotowy:

  • 01-12-2020
Zakończono inwestycję związaną z budową nowego zbiornika na wodę pitną w Ławach. Jej realizacja była możliwa, dzięki dofinansowaniom, jakie Gmina Bełchatów zdobyła z budżetu Powiatu Bełchatowskiego oraz z unijnych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W odbiorze tej inwestycji uczestniczyli Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, Wicestarosta Powiatu Bełchatowskiego Jacek Bakalarczyk oraz Sekretarz Urzędu Gminy Bełchatów i jednocześnie Radna Rady Powiatu Bełchatowskiego Małgorzata Filipek.
 
Zbiornik retencyjny w Ławach ma pojemność 100 metrów sześciennych. Dzięki niemu poprawi się zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców gminy korzystających z tego ujęcia.
To pierwsza z planowanych przez samorząd inwestycji, związanych z gospodarką wodno – kanalizacyjną. W przyszłym roku zaplanowano budowę oczyszczalni ścieków w Zawadach (również przy wsparciu z PROW 2014-2020).
 
Koszt budowy zbiornika w Ławach to 229 tys. zł netto. Z tego 106.227 zł stanowi dotacja z budżetu Powiatu Bełchatowskiego, natomiast 122.773 zł udało się pozyskać z PROW.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją