Aktualności

Nowe inwestycje drogowe...

  • 19-10-2023
Gmina Bełchatów pozyskała 8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację dwóch dróg. Dzięki tym środkom zmodernizowane zostaną drogi w Dobrzelowie oraz między Emilinem, a Domiechowicami.
 Zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Dobrzelów" obejmować będzie 800-metrowy odcinek drogi w Dobrzelowie-Parasolce, od skrzyżowania z drogą gminną przebudowaną w 2020 roku, do jej końca. Obecnie jest to droga wewnętrzna, a po przeprowadzeniu procedury inwestycyjnej zostanie jej nadany status drogi publicznej tj. po jej wybudowaniu droga zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych. Na ten cel z "Polskiego Ładu" przeznaczonych zostanie 1,5 mln zł, a droga powinna zostać ukończona do 20 grudnia przyszłego roku.
Na drugie zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od miejscowości Emilin do miejscowości Bełchatów" wnioskowana przez gminę kwota to 6,5 mln zł. To wprawdzie droga powiatowa, ale jej modernizację przeprowadzi gmina. Prace polegać będą na odtworzeniu i poszerzeniu nawierzchni jezdni oraz wymianie konstrukcji drogi. Ponadto przebudowany zostanie istniejący ciąg pieszo – rowerowy wraz z budową jednostronnego ciągu, wykonana zostanie budowa poboczy i niezbędnego odwodnienia wraz ze zbiornikiem retencyjnym. W ramach zadania usunięte zostaną ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem, przebudowane zostaną zjazdy do granicy pasa drogowego, a także odcinkowo wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Planowana do realizacji inwestycja obejmie rozbudowę drogi na odcinku m. Bełchatów – Domiechowice - Emilin, budowę zatok autobusowych oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domiechowicach wyznaczenie stref krótkiego postoju „Kiss and ride”. Termin realizacji tej inwestycji planowany jest koniec 2025 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją