Aktualności

Mieszkańców Gminy Bełchatów wciąż przybywa:

  • 11-01-2021
Rok 2020 był kolejnym, w którym wzrosła liczba mieszkańców Gminy Bełchatów. 31 grudnia 2020 roku mieszkało tu dokładnie 11.757 osób. Przypomnijmy, że na koniec 2019 roku gmina miała 11.481 mieszkańców, a na koniec 2018 roku mieszkańców było 11.316.
W 2020 roku 654 osoby zameldowały się w naszej gminie na pobyt stały, a 113 osób – na pobyt czasowy. Z kolei wymeldowań było w sumie 366 (247 z pobytu stałego i 119 z czasowego).
 
Rok 2020 był też kolejnym z dodatnim przyrostem naturalnym. Na świat przyszło 132 dzieci. To liczba porównywalna z danymi z wcześniejszych lat: w 2019 roku urodziło się tu 129 dzieci, a w roku 2018 – 127.
Niestety, na terenie Gminy Bełchatów dało się również odczuć ogólnopolski trend związany z wyższą niż we wcześniejszych latach liczbą zgonów. W 2020 roku zmarło 130 mieszkańców. Dla porównania: w 2019 roku odeszło 99 osób, w 2018 roku – 120.
 
Mamy też już małych mieszkańców Gminy Bełchatów, urodzonych w 2021 roku. Pierwszym dzieckiem, które przyszło na świat w nowym roku, był Staś. Chłopiec urodził się 3 stycznia 2021 roku i zamieszka w Woli Kruszyńskiej. Tylko o jeden dzień młodsza jest Emilka – dziewczynka przyszła na świat 4 stycznia 2021 roku i będzie mieszkać w Porębach.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją