Gospodarka komunalna

TELEFON ALARMOWY:

  • 04-07-2018
ZGŁASZANIE AWARII I ZAGROŻEŃ

TELEFONY ALARMOWE:
Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów: 669-200-082 oraz 669-200-066

Gmina Bełchatów: 500-241-717
(dotyczy zgłoszeń mających znamiona sytuacji i zdarzeń kryzysowych)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją