Zarządzanie kryzysowe

TELEFONY ALARMOWE:

  • 22-10-2021
Telefony alarmowe:
  • Europejski Numer Alarmowy - 112
  • Pogotowie Ratunkowe - 999
  • Straż Pożarna - 998
  • Policja - 997
  • Pogotowie energetyczne - 991
  • Pogotowie gazowe - 992
  • W przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych telefon alarmowy w Gminie Bełchatów - 500 241 717
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o.: BOK - 44 632 33 24, całodobowo - 669 200 082 i 669 200 066

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją