Komunikaty

INFORMACJA PGE GiEK SA W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ:

  • 11-05-2020
To ważna informacja dla mieszkańców miejscowości Łękawa, Kalisko i Kąsie. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Informuje, że w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wszelkie formalności związane z wypłatą odszkodowań za szkody polegające na obniżeniu plonów na użytkach zielonych i na gruntach ornych kompleksu 9, będą realizowane tylko i wyłącznie drogą korespondencyjną.
 
Co zrobić, aby uzyskać odszkodowanie? Należy przesłać na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, ul. Św. Barbary 3, skr. Poczt. 100, 97-400 Bełchatów, Dział Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych następujące dokumenty:
  • wniosek osoby ubiegającej się o odszkodowania ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu
  • kserokopia aktualnych wypisów z rejestru gruntów (nie starsze niż z 2019 roku)
  • numer PESEL
  • aktualny numer indywidualnego rachunku bankowego.
Ze względu na epidemię koronawirusa, w tym roku nie ma możliwości osobistego załatwienia formalności związanych z uzyskaniem odszkodowania.
W przypadku pytań i wątpliwości, można kontaktować się z PGE telefonicznie, nr tel. (44) 737-19-07 oraz (44) 737-19-04.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją