Komunikaty

INFORMACJA WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW:

  • 15-07-2020
Wójt Gminy Bełchatów przypomina właścicielom i użytkownikom posesji o wywiązaniu się z obowiązku utrzymywania zjazdów wraz ze znajdującymi się pod nimi przepustami w należytym stanie technicznym, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody oraz zapobieganiu zalewania dróg i posesji mieszkańców Gminy Bełchatów.
 
 
Niniejsza informacja wyniki z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją