Kadra kierownicza

KIEROWNICY REFERATÓW:

  • 14-06-2018
Stanowisko
Imię i nazwisko
Nazwa komórki organizacyjnej
Kierownik Referatu
           
Edyta Brożyna
Referat Organizacyjny i Kadr
Kierownik Referatu
           
Anna Gomula
Referat Budżetu i Finansów
Kierownik Referatu
           
Włodzimierz Galimski
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Kierownik Referatu
           
Alicja Chlaściak
Referat ds. Infrastruktury Technicznej
Kierownik Referatu
           
Mirosław Klimas
Referat Inwestycji
Kierownik Referatu
           
Sławomir Kuśmierek
Referat Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
Kierownik Referatu
           
Ewa Smuga-Olczyk
Referat ds. podatków, opłat
i windykacji
Kierownik Referatu
           
Agnieszka Olszewska
Referat Gospodarczy
Kierownik Referatu
           
Anna Więcławek
Referat Oświaty
Kierownik Referatu
 
p.o. Damian Marczewski
Referat Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Kierownik Zespołu
Marta Bluszcz - Stępnik
Zespół ds. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
Kierownik Zespołu Beata Wilińska
Zespół ds. Promocji
Radcy Prawni
 
Dobrawa Sadulak
Monika Kurowska
Magdalena Tłoczek
Lena Wojciechowska - Kaczmarek
Zespół Radców Prawnych
Dyrektor
 
Zofia Szumigaj - Grochocka
Wydział ds. Planowania, Ochrony Środowiska  i  Rozwoju
Dyrektor Damian Marczewski
 
Wydział ds. Inwestycji i Rozwoju
 
Główny Specjalista
 
Alicja Grabska
Biuro Rady Gminy
Stanowisko samodzielne
Monika Kurowska
Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Stanowisko samodzielne
Ewa Drzazga
Rzecznik prasowy
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją