Ochrona środowiska

ANKIETA - ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH:

  • 10-02-2020
SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Bełchatów wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zapoznał się z niniejszym pismem i wypełnił załączoną ankietę.
W tym celu opracowany został specjalny formularz zgłoszeniowy pod nazwą:
 
ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY BEŁCHATÓW
ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 
Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dadzą obraz potrzeb budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.
Druki zgłoszenia roznoszone będą przez sołtysów wraz z nakazem podatkowym, ponadto dostępne są w Urzędzie Gminy Bełchatów (pok. 32, I piętro), a także na stronie internetowej www.ugbelchatow.pl/ w zakładce Ochrona Środowiska.
Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2020 r., osobiście, przez Sołtysa lub za pomocą poczty tradycyjnej bądź mailowo: e-mail.
W przypadku nowo powstających budynków mieszkalnych bądź innych obiektów budowlanych podłączonych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni, przedmiotową ankietę należy złożyć w okresie jednego roku od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.
Informuję, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia. Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłoczne.
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bełchatów są następujące podmioty:
L.p.
Nazwa pomiotu
Adres
Kontakt telefoniczny
1
Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o.
Niedyszyna 40, 97-400 Bełchatów
Siedziba: ul. Czapliniecka 151, 97-400 Bełchatów
44 632-33-24
2
MToilet Sp. z o.o.
ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa
Infolinia 800 000 800
3
Motohouse Alicja Pelczar
ul. Czapliniecka  67, 97-400 Bełchatów
tel. 044 632-18-46
4
Przedsiębiorstwo Usługowe Wywóz Nieczystości Dariusz Mantyk
Oleśnik 19a,97-400 Bełchatów
509-842-975
5
Rogoziński Wiesław Wywóz  Nieczystości Płynnych
ul. Poznańska 42, 97-425 Zelów
698 271 402
6
WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
32 278 45 31
7
E.C. POLAND Sp. z o.o.
ul. Konecka 7a, 26-070 Łopuszno
413 810 137
8
TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
22 614 59 79
9
Jerzy Obuchowski
Ścichawa 26, 97-415 Kluki
661-968-871
10
Wywóz Nieczystości Kazimierz Fila
Wiktorów 2, 97-400 Bełchatów
692-184-093
11
Wywóz Nieczystości Płynnych Stanisław Tokarczyk
Zdzieszulice Górne 79, 97-400 Bełchatów
667-446-056
12
Wywóz Nieczystości Płynnych Jan Dopadlik
ul. Górna 16, 97-425 Zelów
44 634-25-51
13
Transport Ciężarowy, Usługi Asenizacyjne Sławomir Gładys
Mzurki 30, 97-371 Wola Krzysztoporska
44-616-35-33
512-328-421

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki