Ochrona środowiska

Szkolenie dla właścicieli lasów prywatnych:

  • 30-07-2020
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenir e-learningowe, kierowane do właścicieli lasów prywatnych,  pn.  „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”.
Szkolenie odbędzie się w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szczegóły w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki