Ochrona środowiska

Projekt "Niskoemisyjna Gmina Bełchatów" na liście rezerwowej:

  • 13-01-2021
Gmina Bełchatów informuje, iż projekt pn.: „Niskoemisyjna Gmina Bełchatów”, przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną. Jednakże ze względu na to, iż dostępna alokacja środków nie pozwala na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, wniosek złożony przez Gminę Bełchatów został umieszczony na 4 miejscu listy rezerwowej.
 
Z chwilą pojawienia się wolnych środków, projekt będzie miał możliwość otrzymania dofinansowania.
Poniżej link do strony internetowej z listą gmin znajdujących się na liście do dofinansowania oraz listą gmin znajdujących się na liście rezerwowej:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją