Ochrona środowiska

Ruszyła Centralna Ewidencja Ewidencja Emisyjności Budynków:

  • 01-07-2021
Od 1 lipca każdy właściciel budynku ma obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła, jakie są w nim wykorzystywane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Zgłoszeniu podlegają budynki mieszkalne i niemieszkalne, a w deklaracji wskazać trzeba wszystkie źródła ogrzewania występujące w danym budynku.
W przypadku budynków już istniejących na złożenie deklaracji mamy 1 rok (od 1 lipca 2021 roku), w przypadku nowo powstałych obiektów będzie to 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła (bądź spalania paliw).
Deklarację można wypełnić elektronicznie (z wykorzystaniem Profilu Zaufanego) lub formie papierowej. Druki deklaracji można pobrać z naszej strony internetowej (w załączniku), są też dostępne w urzędzie.
Deklaracje składamy w Urzędzie Gminy Bełchatów, można je też przesłać pocztą.
Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajdziecie na https://bit.ly/3gVB5Lw

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki