Gospodarka odpadami

INFORMACJA - UTYLIZACJA AZBESTU:

  • 04-07-2018
Szanowni Mieszkańcy !!!

Azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających Ziemię. Znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym rakotwórczym działaniu.
W związku z powyższym priorytetowa staje się stopniowa eliminacja wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.
    Dlatego też zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Bełchatów do uporządkowania swoich posesji z odpadów zawierających azbest (eternit) i skorzystania z bezpłatnego odbioru, transportu i utylizacji ww. odpadów. Zainteresowane osoby po przygotowaniu odpadów do odbioru (spakowaniu na paletach i zabezpieczeniu folią) powinny złożyć  w Urzędzie Gminy w Bełchatowie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem dostępne są na stronie internetowej urzędu
(www.ugbelchatow.pl w zakładce Ochrona Środowiska).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją