Organizacje pozarządowe i wolontariat

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

  • 22-10-2021
Zaproszenie do udziału w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535.)
Spotkanie odbędzie się 29 października 2021 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów. Szczegóły informacji w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki