Organizacje pozarządowe i wolontariat

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

  • 23-11-2021
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mow a w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki