Organizacje pozarządowe i wolontariat

INFORMACJA:

  • 28-11-2018
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki