Organizacje pozarządowe i wolontariat

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

  • 09-11-2023

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki