Organizacje pozarządowe i wolontariat

ZARZĄDZENIE NR 35/2019:

  • 27-03-2019
ZARZĄDZENIE NR 35/2019
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zawarcia umów na realizację zadań publicznych
w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania działań na rzecz
promocji i ochrony zdrowia, wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności.
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki