Organizacje pozarządowe i wolontariat

OFERTA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

  • 28-01-2020
Działasz w organizacji pozarządowej, chciałbyś zorganizować przedsięwzięcie dla lokalnej społeczności, czy realizować zadania wynikające ze statutu Twojej organizacji, ale problemem jest baza lokalowa? Zachęcamy do korzystania z sal gimnastycznych, boisk, placów i pomieszczeń, nad którymi pieczę sprawują dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Bełchatów oraz dyrektor Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów i Urząd Gminy Bełchatów.
Wierzymy, że możliwość korzystania z gminnych obiektów pomoże Państwu w realizowaniu przedsięwzięć na rzecz organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Gminy Bełchatów.
Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w poszczególnych placówkach.
Dodatkowo zaznaczamy, że w ramach realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”, na bieżąco są Państwu przekazywane informacje dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych dla stowarzyszeń oraz szkoleń czy ogłoszeń o konkursach ofert.
Zachęcamy również do przekazywania informacji o aktualnie realizowanych przez Państwa zadaniach na rzecz lokalnej społeczności. Na bieżąco będziemy je umieszczać na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook/Gmina Bełchatów.

W razie wątpliwości czy dodatkowych pytań pomocą będzie służyć Państwu Paulina Berent z Urzędu Gminy Bełchatów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją