Organizacje pozarządowe i wolontariat

Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego:

  • 21-05-2021
Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Integracja młodzieży z terenów Gminy Bełchatów poprzez udział w zajęciach sportowych w ramach treningów piłki nożnej oraz rozgrywek ligowych w I lidze wojewódzkiej w kategorii Junior dla chłopców do lat 19”, złożonego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lechia - Zjednoczeni Gmina Bełchatów, zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bełchatów przy ul. Kościuszki 13 w Bełchatowie.
Uwagi do oferty można zgłaszać do 28.05.2021 r., w sekretariacie Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów (I piętro) lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat[małpka]ugbelchatow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Oferta oraz druk formularza zgłoszenia uwag w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki