Gmina Bełchatów przyjazna środowisku

GMINA BEŁCHATÓW PRZYJAZNA ŚRODOWISKU:

  • 07-06-2018
Gmina Bełchatów przyjazna środowisku
- instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
w budynkach użyteczności publicznej
 
Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż w dniu 3 listopada 2017 roku została podpisana z Województwem Łódzkim umowa o dofinansowanie Projektu: „Gmina Bełchatów przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznejwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznych województwa łódzkiego, co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych województwa.
W ramach projektu zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne na 7 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Bełchatów, o łącznej mocy 164,83 kWp:
  • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Łękawie,
  • Szkoła Podstawowa w Kurnosie Drugim,
  • Gminne Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych,
  • Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Domiechowicach,
  • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dobrzelowie,
  • Urząd Gminy Bełchatów,
  • Szkoła Podstawowa w Janowie.
 
Okres realizacji projektu został zaplanowany na: 01.09.2016 r. - 30.09.2019 r.
Wartość projektu to 1.487.451.,30 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 956.932,81 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją